Strona główna

Nasz Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek i przeznaczony jest dla kobiet, u których starość, przewlekła choroba, spowodowały konieczność zapewnienia im całodobowej opieki. Przyjmujemy kobiety z całej Polski.

Zatrudnimy:

  • pielęgniarkę

kontakt: 509 748 771

http://lublin.tvp.pl/23861854/2-lutego-2016