Nasi dobroczyńcy

Mieszkanki i Pracownicy Domu Opieki Społecznej dla Dorosłych
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie serdecznie dziękują za
okazane zainteresowanie i wsparcie otrzymane od Dobroczyńców.
Podziękowanie kierujemy do wszystkich, którzy okazali szczodrość
serca i dobroć w wielu wymiarach i formach.

Zapraszamy do dalszej współpracy i zapewniamy o naszej pamięci.
darowizny prosimy przelewać na Nasze konto:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubartowie
57 8707 0006 0021 3436 2000 0001
Łucka 71, 21-100 Lubartów
DPS dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie