Nasz dom

Nasz Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Przeznaczony jest dla kobiet przewlekle somatycznie chorych, u których starość, przewlekła choroba, spowodowały konieczność zapewnienia im całodobowej opieki.

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest zaspokojenie potrzeb bytowych,opiekuńczych, zdrowotnych i religijnych dla wszystkich Mieszkanek.

Obecnie dysponujemy 95 miejscami (mamy wolne miejsca). Przygotowane są 1,2,3,4 – osobowe pokoje. Każdy z nich posiada zaplecze sanitarne.

Jesteśmy jednostką typu stacjonarnego, która zapewnia całodobową opiekę. Mieszkankami naszego Domu mogą zostać Panie pochodzące z rożnych regionów Polski.

Dom zapewnia stałą opiekę

 • pielęgniarską,
 • lekarską,
 • terapeutyczną,
 • psychologiczną,
 • psychiatryczną (w razie potrzeby),
 • duchową.

Ważnym miejscem prowadzonego przez Siostry Zakonne Domu jest Kaplica, w której Mieszkanki korzystają z codziennej Mszy świętej, Sakramentów Świętych, a także opieki Kapelana.

Aktywizacja Mieszkanek w naszym Domu Pomocy Społecznej odbywa się przez:

 • kulturoterapię tj. zajęcia plastyczne
 • gry świetlicowe
 • gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • muzykoterapię,
 • biblioterapię,
 • ergoterapię, tj. robótki ręczne,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • zajęcia psychoterapeutyczne tj. rozmowy indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa.

Mieszkanki w ciągu roku uczestniczą w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, jak imieniny, zabawy karnawałowe, spacery, czy wyjazdy na zakupy do Lubartowa, a w okresie letnim grillowanie.