Strona główna


Nasz Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek i przeznaczony jest dla kobiet, u których starość, przewlekła choroba, spowodowały konieczność zapewnienia im całodobowej opieki. Przyjmujemy kobiety z całej Polski.

Mamy wolne miejsca. ZAPRASZAMY !!!

Dziękujemy Dobroczyńcom i równocześnie z podziękowaniem zwracamy się z prośbą o dalsze wsparcie naszego domu. Jesteśmy wdzięczne za wszelką pomoc finansową i materialną w tym czasie szczególnie trudnym

Nasz numer konta:    12 1020 3206 0000 8402 0004 4289

Z darem modlitwy Siostry felicjanki

Nasz Dom