rehabilitacja

Rehabilitacja jest istotnym elementem procesu leczenia chorych w podeszłym wieku, której głównym celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania, szczególnie w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, jak również usprawnianie poszczególnych narządów czy układów w których występuje dysfunkcja.Rehabilitacja jest istotnym elementem procesu leczenia chorych w podeszłym wieku, której głównym celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania, szczególnie w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, jak również usprawnianie poszczególnych narządów czy układów w których występuje dysfunkcja.Rehabilitacja pozwala ograniczyć do minimum fizyczne, psychiczne i społeczne skutki niepełnosprawności.
W naszym domu świadczone są usługi z zakresu fizjoterapii dostosowane do możliwości fizycznych i  zdrowotnych naszych mieszkanek.Prowadzona jest rehabilitacja indywidualna i grupowa. Posiadamy sale rehabilitacyjna wyposażoną w UGUL, stoły do ćwiczeń manualnych, rotory do kończyn górnych i dolnych, rowery stacjonarne, orbitrek , bieżnia, materace, piłki, ciężarki , fotele masujące i.t.p.
KINEZYTERAPIA:- ćwiczenia ogólnousprawniające-ćwiczenia indywidualne z pacjentem- ćwiczenia przyłóżkowe  bierne, wspomagane i w odciążeniu.- pionizacja ( ręczna z użyciem chodzików, pionizatorów).
FIZYKOTERAPIA:
– naświetlanie lampą Biotron- ultradźwięki