Zajęcia plastyczne

Kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych.

Wzbudzając zainteresowania rozmaitymi wytworami artystycznymi m.in. malarstwem, wytworami sztuki ludowej, architekturą, rzeźbą, fotografią aktywizujemy przekonania we własne zdolności, możliwości, umiejętności.