Zajęcia plastyczne

Kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych.

Wzbudzając zainteresowania rozmaitymi wytworami artystycznymi m.in. malarstwem, wytworami sztuki ludowej, architekturą, rzeźbą, fotografią aktywizujemy przekonania we własne zdolności, możliwości, umiejętności.

18 września 2020 Administrator Brak komentarzy