O nas

Nasze posłannictwo

My, Siostry Felicjanki Wspólnoty św. Antoniego w Jadwinowie,
staramy się odczytywać znaki i potrzeby czasu w duchu błogosławionej Marii
Angeli Truszkowskiej.


Powołane, by uczestniczyć w Chrystusowej misji
zbawienia człowieka


Posłane, by świadczyć o miłości Chrystusa wobec każdego człowieka,
a zwłaszcza biednego, chorego i cierpiącego


Oddane posłudze w Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie


Naszą troską obejmujemy kobiety przewlekle somatycznie chore, starsze
wiekiem, niepełnosprawne, wymagające całodobowej opieki, którym najbliżsi
nie są w stanie zapewnić profesjonalnej pomocy. Obecnością i służbą
towarzyszymy im w przeżywaniu bólu i umieraniu, widząc w nich cierpiącego
Chrystusa.


W naszą modlitwę i posługę choremu człowiekowi włączamy personel i rodziny
podopiecznych, ukazując chrześcijański sens cierpienia i śmierci.
W duchu szacunku wobec każdego człowieka służymy wszystkim, bez względu
na przekonania religijne.


Powołanie i służba drugiemu człowiekowi opiera się również na współpracy
z ludźmi świeckimi. W Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie pracownicy
świeccy służą naszym Mieszkankom swoim doświadczeniem i zdobytą wiedzą.