Historia naszego domu

Nasz Dom ma wyjątkową historię. W 1909 r. był tutaj sierociniec dla dzieci,
który został przekazany siostrom felicjankom przez bł. Ignacego
Kłopotowskiego. W późniejszym czasie siostry otworzyły tu czteroklasową
szkołę dla podopiecznych sierocińca i dzieci z najbliższych okolic. W 1952 r.
władze komunistyczne zlikwidowały obie te instytucje.


W tym samym roku siostry przyjęły kobietę wyrzuconą z domu przez
rodzinę. Za nią przyszły następne. Od tego roku datuje się też powstanie Domu
Opieki, który pierwotnie mieścił się w zabytkowym drewnianym dworku, dziś
już nie istniejącym. Do niego przylegał murowany budynek. W dwóch
pomieszczeniach przebywało dwadzieścia pięć kobiet. W krótkim czasie Dom
Opieki okazał się zbyt mały, a budynki wymagały kapitalnego remontu. Wciąż
napływały nowe prośby i zgłoszenia o przyjęcie. Siostry podjęły więc decyzję o
budowie nowego domu, którą rozpoczęto w 1991 r.


28 maja 1994 r. odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku pierwszej części
nowego Zakładu, tzw. segmentu „B”. Tego dnia uroczystej Mszy św. w
miejscowej kaplicy przewodniczył ks. abp Bolesław Pylak, ordynariusz
archidiecezji lubelskiej. W oddanej do użytku części Zakładu znalazło opiekę 45
kobiet.
W 1997 r. wykończono i oddano do użytku segment „A”, co pozwoliło
zwiększyć liczbę podopiecznych do 95. Ostatnią część Domu Opieki – segment
„C”, mieszczący kuchnię z zapleczem, ukończono w 2004 r.
Nasza instytucja wielokrotnie zmieniała nazwę, by ostatecznie przyjąć ją w
następującym brzmieniu: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie, Łucka 71, 21-100 Lubartów.
Nasz DPS działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem
Lubartowskim a Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek Prowincji Warszawskiej.
Jako własność Zgromadzenia jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla 95
kobiet w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Osoby
umieszczane są w nim na podstawie decyzji administracyjnych Starosty
Lubartowskiego lub wydanych z jego upoważnienia.
Pobyt w domu Opieki jest odpłatny według zasad określonych w Ustawie z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Od lutego 2007 r. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Jadwinowie
spełnia wymagane standardy oraz posiada zezwolenie Wojewody Lubelskiego
na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.