Nasza oferta

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest zaspokojenie potrzeb
bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i religijnych naszych
Mieszkanek.
Jesteśmy jednostką typu stacjonarnego, która zapewnia
całodobową opiekę. Mieszkankami naszego Domu mogą zostać Panie
pochodzące z różnych regionów Polski. Dysponujemy 95 miejscami
w pokojach 1, 2, 3 – 4 osobowych, z pełnym zapleczem sanitarnym.
Naszym Mieszkankom służymy stałą opieką;

 • lekarską, pielęgniarską i opiekuńczo – medyczną. Realizujemy
  takie czynności jak: dożywianie dojelitowe, wykonywanie zabiegów
  zleconych przez lekarzy, stosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej,
  codzienna toaleta, pomoc w karmieniu, dbanie o czystość i porządek.

 • terapeutyczną. Kulturoterapia tj. zajęcia plastyczne,
  muzykoterapia, biblioterapia, ergoterapia tj. robótki ręczne, gry
  świetlicowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe.

 • psychologiczną i psychiatryczną (w razie potrzeby). Możliwość
  rozmowy, porady oraz korzystanie z zajęć edukacyjnych.

 • rehabilitacyjną. Ćwiczenia indywidualne oraz grupowe. Podczas
  zajęć wykonywane są ćwiczenia czynne, z obciążeniem, samo
  wspomagane, nauczanie czynności lokomocyjnych. Ćwiczenia
  dostosowane są do indywidualnych potrzeb Mieszkanek.

 • duchową. Ważnym miejscem prowadzonym przez Siostry jest
  kaplica, w której Mieszkanki mogą uczestniczyć we Mszy św.,
  korzystać z sakramentów św., brać udział w nabożeństwach takich jak
  różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, pierwsze piątki i soboty
  miesiąca i inne.

Mieszkanki w ciągu roku uczestniczą w spotkaniach towarzyskich
i kulturalnych. Przeżywają święta religijne, państwowe i
okolicznościowe. Tradycją naszego Domu są wyjazdy na wycieczki,
pielgrzymki, na cmentarz, do lasu, Święto Pieczonego Ziemniaka,
spotkania z zaprzyjaźnionymi Domami Opieki, „ Andrzejki”,
„Walentynki” i inne.